Англійська мова для дошкільнят

Англійська мова

У сучасному світі англійська мова стала невід’ємною частиною життя суспільства в цілому і людини зокрема. Отже кожні батьки задають собі питання – коли краще починати навчати свою дитину англійської мови, яким чином це робити, щоб отримати максимальний результат і не перенавантажувати своє маленьке чадо.

На думку професійних педагогів іноземних мов, знайомство і навчання іноземної мови бажано починати з 2-5 років. Саме в цьому віці діти виявляють живу цікавість до всього нового і незвичного, їх не треба змушувати вчитися, для них цікаво навчатися. Важливо відзначити, що саме до цього періоду вже сформувалося лінгвістичне сприйняття і адекватне уявлення про навколишнє, його сутності і різноманіття. До цього віку дитина вже володіє певним понятійним апаратом і словниковим запасом, саме тому вже з легкістю може сприймати, вивчати і запам’ятовувати альтернативні назви англійською без додаткового пояснення значення слова або поняття. У віковій психології багато психологів, такі як Виготський, Рубінштейн, Уайт і інші, в своїх теоріях вказують на те, що дошкільний період у розвитку особистості найбільш сприятливий для вивчення іноземної мови. Даний період називають «сенситивним» періодом розвитку мови, який в першу чергу характеризується зрілістю частин головного мозку, що відповідають за розвиток мови.

Пам’ять і мислення у дітей дошкільного віку активно розвивається, розширюються межі сприйняття і запам’ятовування, вдосконалюються процеси класифікації та систематизації. За допомогою різноманітних методик викладання англійської мови педагог має можливість концентрувати і утримувати увагу дітей на певному предметі. Наочно-образне мислення дошкільників обумовлює їх залученість в процес, в якому головною складовою є залучення фантазії та уяви, що в свою чергу дозволяє домогтися значних успіхів у засвоєнні дошкільником іноземної мови. Психологи і педагоги нашого часу розглядають англійську мову не тільки з позиції вивчення нової мови, розвитку мовлення і словникового запасу, але і як один із способів розвитку пізнавальних психічних процесів: мислення, пам’яті, уваги, мови. Всі ці процеси, що визначають інтелектуальні характеристики людини, тренуються в процесі сприйняття і засвоєння нового матеріалу. Так, наприклад, вміння запам’ятовувати слова або поняття, що не мають звичних смислових асоціацій і прив’язок – це хороші вправи для пам’яті. Запам’ятовуючи незнайомі слова, дитина будує нові асоціативні ряди, не просто розширює варіативний ряд – вчиться дивитися на питання по-іншому, а відповідно і вирішувати його різними способами. Такий процес стимулює розвиток гнучкості мислення, що в свою чергу дуже допоможе дитині при навчанні в школі і майбутньому.

Слід зазначити і психолого-соціальну функцію і користь від вивчення англійської в дошкільному віці. Важливим аспектом є вплив на адаптацію дитини до нового колективу. Цьому сприяє те, що заняття англійською у дошкільнят проходять в невеликій групі по 4-6 чоловік, вони набувають комунікативні навички в приємній ігровій обстановці, вчаться взаємодіяти на поведінковому рівні. Також, у віці трьох-чотирьох років діти ще не знають про поняття «мовний бар’єр», вони вчать англійську в цікавій ігровій формі, що допомагає їм у подальшому розвивати мовні навички без зайвої скутості і страху.

Вивчаючи англійську мову в дошкільному віці, з’являється базис для вивчення другої іноземної мови в шкільному віці. Оволодівши достатньою базою англійської, навичками використання його в своєму житті, у школярів з’являється усвідомлена мотивація для вивчення нової мови.

Як бачимо, вивчення англійської мови в дошкільному віці сприяє гармонійному і системному розвитку особистості дитини. Клуб «Smartik» надає можливість в ігровій формі вивчати дітям англійську мову в групах «English for kids» (3,5-6 років) і «English for schoolchildren» (6-10 років). Вам необхідно лише вибрати зручний час для відвідування – в першій або другій половині дня.

Scroll to Top