Чому важливо готувати дитину до школи?

Підготовка до школи

Підготовка до школи – дуже важливий аспект у розвитку особистості дитини. Саме в цей період закладається мотив вчитися, бажання пізнавати, а також вміння навчатися, аналізувати і систематизувати. У сучасному світі діти розвиваються все швидше, опановують все більш складними навичками, але в той же час вимоги також ростуть. Перед кожним батьком постає питання, як підготувати дитину до школи, чи потрібно це робити.

При вступі до школи дошкільник здає тестування. Дуже важливим аспектом стає впевненість дитини в собі і своїх силах, можливість зібратися і зосередиться в стресовій для дитини ситуації. При підготовці необхідно враховувати основні критерії готовності дитини до шкільного навчання:

1. Соціально – психологічна готовність до школи:

– мотивація вчитися;

– комунікативні навички спілкування з однолітками;

– вміння прийняти навчальну задачу (уважно вислухати, з потреби уточнити завдання).

2. Розвиток навчальних психологічних функцій:

– розвиток дрібних м’язів руки;

– просторова організація, координація рухів;

– координація в системі «око-рука» (дитина може правильно перенести в зошит найпростіший графічний образ – узор, фігуру, візуально сприймаємий на відстані;

– розвиток логічного мислення;

– розвиток довільної уваги;

– розвиток довільної пам’яті.

3. Оволодіння необхідними навчальними навичками:

– навчання основам читання;

– знайомство з фонетичним аналізом;

– володіння математичними навичками – прямий і зворотний рахунок в межах 100, рахунок двійками, рішення прикладів і завдань і т.д.

Підготовку до школи необхідно будувати на основі даних критеріїв, враховуючи індивідуальні особливості дитини.

У нашому клубі дитина має можливість ефективно підготуватися до школи. У вас є можливість вибрати відповідний формат відвідування – міні-сад, групові заняття в першій половині дня, а також дошкільна підготовка ввечері.

Важливо відзначити, що у вас є можливість підготуватися до школи за рік і за 2 роки до вступу до школи на курсах «Завтра в школу» і «Скоро в школу» відповідно.

Якісна підготовка до школи – це запорука подальшого успішного навчання дитини.

Scroll to Top